Ett historiskt beslut har fattats i och med att Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund sagt ja till en ny gemensam organisering.

Den 1 januari 2023 föds Sveriges Lärare och blir med sina 320 000 medlemmar ett av Sveriges största förbund.

https://www.lararen.se/nyheter/sveriges-larare/sveriges-larare--vad-hander-nu

https://skolvarlden.se/artiklar/ja-till-nytt-lararfack-vi-kommer-ha-ett-okat-inflytande