Katarina Murto har valts till ny ordförande för OAJ. Hon inleder sin mandatperiod på fyra år genast.

Murto valdes i första omgången vid OAJ:s fullmäktigemöte i Helsingfors den 10 maj.

Murto är vicehäradshövding och danslärare och hon kommer från Akava där hon arbetat som arbetsmarknadsdirektör. Murto tar över efter pedagogie doktor Olli Luukkainen.

Läs mer:

https://www.oaj.fi/sv/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/2022/oajs-nya-ordforande-har-valts/