Nordiska lärarorganisationers samråd NLS är upprörda och bestörta över situationen i Ukraina och fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina.

NLS är en organisation vars verksamhet bygger på demokratiska värderingar och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Organisationen utgår självklart från att medborgare ska ha rätt att leva i demokratiskt samhälle byggt på mänskliga rättigheter med rätt till yttrandefrihet och att kunna leva i ett tryggt samhälle utan fara för eget liv.
NLS och dess medlemsorganisationer anser att kriget måste få ett omedelbart slut. Vi vädjar också till alla att stå enade i kampen för att uppnå en fredlig lösning i konflikten och för att visa solidaritet för den ukrainska befolkningen.
Våra tankar är hos det ukrainska folket och lärarna där. NLS kommer även att kontinuerligt föra en dialog med sina medlemsorganisationer över hur vi bäst tillsammans kan stödja barn, ungdomar och lärare som också drabbats hårt av kriget.