Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur vill stärka nordisk undervisning i skolan genom ett nytt förslag.

Utskottsförslaget handlar om att följa upp målsättningarna i "Deklaration om nordisk språkpolitik" från 2006. Man vill syna ministrarnas insatser i sömmarna i förhållande till vad som gjorts och vilka insatser som planeras framöver vad gäller språkpolitiken.

https://www.norden.org/sv/news/utskott-ge-unga-mer-av-norden-i-skolan