Nordiska ministerrådet vill göra Norden till den mest hållbara och integrerade region i världen till 2030

och för att understöda detta arbete har ett nordiskt civilsamhällsnätverk etablerats. Nätverket ska göra civilsamhällets röst bättre hörd i arbetet med visionen. Nätverket består av 40 medlemmar som representerar civilsamhällsorganisationer från de nordiska länderna, NLS är en av dem.

Här kan du läsa mer: https://www.norden.org/sv/nyhet/nordiskt-civilsamhallsnatverk-ska-understoda-utvecklingen-av-norden-som-hallbar-och