Inger Damlin är utbildad klass-, ämnes-, invandrar- och speciallärare och har sedan 2016 jobbat som rektor för Korsholms högstadium.

Damlin har fungerat som representant i FSL:s fullmäktige och styrelse och under de sex senaste åren som FSL:s representant i OAJ:s styrelse.

https://www.fsl.fi/pa-gang/uttalanden/5140-inger-damlin-ar-ny-fsl-ordforande