Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har haft sitt första digitala landsmöte. Under mötet valdes Elise Håkull Klungtveit till ny ordförande och hon tar över efter Frank Aleksander Bræin. Iril Myvang Gjørv valdes till ny vice ordförande.

Klungtveit är utbildad förskollärare vid Høgskolen på Vestlandet och fick i år en sin master i barnehagepedagogikk vid OsloMet. Gjørv är lektorstudent vid Universitetet i Oslo.

Här kan du läsa mer om Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet: https://pedagogstudentene.utdanningsforbundet.no/