Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden har sammanställt information om de nordiska myndigheternas rekommendationer och annan officiell information om coronaviruset i Norden.

I denna länk kan du läsa mer om läget i de nordiska länderna:

https://www.norden.org/sv/info-norden/information-om-coronapandemin-i-norden-2