Erfarenhetsutbytet och de nordiska aktiviteterna inom NLS 2020 skjuts fram på grund av den situation som coronaviruset gett upphov till.

Mötena i sektorerna skjuts fram till hösten 2020.

NLS sommarkurs 2020 skjuts fram till motsvarande tid nästa år, 28.6-2.7.2021.

Sektorkonferensen som var planerad till 5-6.10 skjuts fram till 2021.

LEDARFORUM hålls 17-18.11.2020. 

STUDERANDEFORUM hålls om möjligt enligt tidigare godkänd mötesplan 9-11.10.2020.