I maj beslutas om styrelserna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund får mandat att utreda och ta fram ett förslag på ett nytt lärarfack.

För att arbetet ska kunna gå vidare krävs att båda kongresserna röstar ja. Man har lagt fram en skiss på en organisation, men stora frågor som t.ex. vilken centralorganisation facket skulle tillhöra är inte avhandlade ännu. 

https://www.arbetsvarlden.se/sa-kan-ett-nytt-lararfack-se-ut/