Christer Holmlund har utsetts till generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS. Holmlund jobbar just nu som ordförande i Finlands Svenska Lärarförbund, det svensktalande finska lärarförbundet som ingår i OAJ.

NLS koordinerar samarbetet mellan 17 nordiska lärarorganisationer från alla nordiska länder och de självstyrande områdena Färöarna och Grönland. Samarbetet sker också sektorsspecifikt. Till exempel förskolan, grundskolan och samt andra stadiets skolor har sina egna former av samarbete, liksom skolledarna och lärarstuderandena.
NLS samarbetar också med världslärarorganisation Education International, EI och ETUCE, den Europa-, och EU-baserade lärarorganisationen. NLS håller även tät kontakt till Nordiska rådet och Nordiska Ministerrådet.
Holmlund har fungerat som FSL-ordförande sedan 2014. Tidigare verkade han som FSL:s förbundssekreterare och ombudsman, och innan dess som rektor och klasslärare i Grankulla, Finland. Han var också verksam som huvudförtroendeman och ordförande i samma kommuns lokalförening.
Holmlund efterträder Anders Rusk, som gjort en mångårig karriär i olika intressebevakningsuppgifter, och som går i pension nästa vår.
Olli Luukkainen, ordförande för OAJ, avslutar sin mandatperiod som ordförande för NLS vid årsskiftet. Steffen Handal, ordförande i norska Utdanningsforbundet, tar då över uppdraget.