Anders Bondo Christensen och Dorte Lange omvaldes som ordförande respektive vice ordförande för Danmarks Lærerforening under kongressen 1-3 oktober.

Anders Bondo Christensen valdes utan motkandidater. För posten som vice ordförande fanns två kandidater, Dorte Lange som fungerat som vice ordförande och Morten Kvist Refskov som är medlem i Danmarks Lærerforenings styrelse. 

https://www.dlf.org/nyheder/2019/oktober/danmarks-laererforening-vaelger-formand-og-naestformand