Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet och Steffen Handal, ordförande för Utdanningsforbundet, har blivit omvalda till styrelsen i Education International (EI).

Johanna Jaara Åstrand ser fram emot att fortsätta det viktiga arbetet med sina värlsdkolleger. Hon anser att det internationella samarbetet är viktigare än någonsin i en tid då nationalism breder ut sig, demokratiska grundvärderingar hotas, jämställdhet och fackliga rättigheter trycks tillbaka och där 60 miljoner barn fortfarande står utan grundläggande skolgång.

Steffen Handal är naturligtvis nöjd med förtroendet han fick, men understryker att det är många som ska ha äran för detta. Han är stolt över Utdanningsforbundet som använder tid, krafter och resurser på detta viktiga arbete internationellt och han ser frem emot att fortsätta det viktiga arbetet tillsammans med fackföreningskolleger från hela världen. Tillsammans är vi starka, säger Handal.