Deltagare från 47 länder samlas den 26-27 mars i Oslo till en stor internationell förskolekonferens, "The Nordic Way". "The Nordic Way" är ett samarbetsprojekt mellan departement och lärarorganisationer i Norden, bland dem Utdanningsforbundet.

Under de två konferensdagarna visar nordiska forskare upp den nordiska förskoletraditionen. Det blir också många fackliga och politiska diskussioner om hur den kan inspirera internationell förskolepolitik.

Du kan läsa mer om konferensen här.