Maria Guthke säger att den viktigaste fokusfrågan att driva under 2019 är lärarbristen. Personligen vill hon dessutom stärka det nordiska samarbetet med andra lärarstudentorganisationer och öka Lärarförbundet Students närvaro på lärosätena.

Organisationen kommer att förändras från en representativ kommitté på 28 studenter till en styrelse med nio ledamöter. Studentombuden kommer därför bli extra viktiga. Anledningen är att man inte lyckats fylla platserna i kommittén. Styrelsen kommer att träffas ungefär fyra gånger per termin.

Till vice ordförande för Lärarförbundet Student valdes Julia Norman som studerar vid Göteborgs Universitet.

Läs mer: https://lararnastidning.se/hon-blir-ny-studentbas/.