Hela BUPL:s politiska ledning blev under BUPL:s kongress förra veckan omvald för ytterligare en två-årsperiod.

https://bupl.dk/artikel/genvalg-til-politikere-bupls-ledelse-fortsaetter-arbejdet/