lähde: www.norden.org

NLS on pohjoismaisten opettajajärjestöjen yhteistyöelin. NLS:ään kuuluu kuusitoista pohjoismaista järjestöä, jotka yhdessä edustavat lähes 600 000 opettajaa. NLS edistää jäsenjärjestöjen välistä vuorovaikutusta ja tukee opettajien edunvalvontaa ja opettajayhteistyötä pohjoismaiden kesken.

Yksi NLS:n tärkeimmistä tehtävistä on edistää ja vahvistaa opettajien asemaa pohjoismaissa.

Pohjoismaisten opettajajärjestöjen yhteistyöneuvosto - NLS edustaa pohjoismaisten koulutusjärjestelmien kaikkia koulutusaloja. Jäsenjärjestöjen opettajat työskentelevät varhaiskasvatus-, peruskoulu- ja lukio, ammattillisen koulutuksen ja yliopisto-opetuksen parissa.

Pohjoismaisten opettajajärjestöjen yhteistyöneuvostolla on laaja asiantuntijuus ja ajantasainen kattava kuva koulutuksesta. Tämä auttaa edistämään opettajien asemaa ja parantamaan heidän työehtojaan. NLS:n hallitus kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtajuus kiertää jäsenjärjestöjen kesken.

NLS:n sisäinen työ on jaettu kolmeen koulutussektoriin, jotka ovat varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukio/ammatillisen koulutuksen sektori. Sektorit kokoontuvat kahdesti vuodessa. Tapaamisten päätavoite on keskustella kasvatuksellisista ja ammatillisista asioista ja edistää vuorovaikutusta järjestöjen kesken. NLS osallistuu aktiivisesti EI:n ja ETUCE:n toimintaan.