Nästa möte i sektorn för gymnasie- och yrkesutbildning ordnas i Köpenhamn 3-4.5.2018.