Nästa möte i sektorn för grundskola anordnas i Helsingfors. Vi återkommer med tid och plats.