Nästa möte i Sektorn förskola och fritidshem ordnas i Helsingfors 4-5 april 2019.