NLS ordnade 13.3.2014 seminariet Lärarnas yrkesetik i Norden för att uppdatera medlemsorganisationerna om vad som händer på professionsetiksens område i de olika länderna. Seminariet ordnades i Helsingfors. 

Dokumentation från seminariet

Mötesdokumentation 13.3

Deltagare

Olli Luukkainen, öppningsanförande

Anders Rusk, inledning till seminariearbetet

Hannele Niemis presentation om lärarens yrkesetik i Finland

Rapport och presentation från BUPL

Rapport från KI

Rapport från FSL

Rapport från OAJ

Rapport och presentation från Utdanningsforbundet

Rapport och presentation från Sverige