Webbinarium 15.10.2020

Tema: Hur har covid-19 påverkat arbetet och arbetsmiljön för lärare och ledare? Hur har covid-19 påverkat lärandet för barn, elever och studerande samt växelverkan mellan dem och den undervisande personalen?

Frågor inför webbinariet 15102020 13.10.2020
Infotext om webbinarium 15102020 14.10.2020
Mötesanteckningar från NLS webbinarium 15102020 23.10.2020