Tema: partssamarbete, lön och arbetsvillkor

Svar på frågor inför webbinariet

Fråga 1. Har covid-19 påverkat partssamarbetet centralt och/eller lokalt? Om ja, på vilket sätt?

Fråga 2. Har gällande lagstiftning och avtal tillämpats på avvikande sätt i samband med covid-19? Om ja, hur och i vilken utsträckning?

Fråga 3. Hur kommer covid-19 att påverka den framtida löneutvecklingen för organisationernas medlemmar? I vilken utsträckning och vilka utmaningar kommer ni att stöta på?

DLF fråga 1 15.06.2020
DLF fråga 2 15.06.2020
DLF fråga 3 15.06.2020
FSL DK fråga 1 15.06.2020
FSL DK fråga 2 15.06.2020
FSL DK fråga 3 15.06.2020
Lärarförbundet fråga 1 15.06.2020
Lärarförbundet fråga 2 15.06.2020
Lärarförbundet fråga 3 15.06.2020
OAJ fråga 1 15.06.2020
OAJ fråga 2 15.06.2020
OAJ fråga 3 15.06.2020
Utdanningsforbundet fråga 1 17.06.2020
Utdanningsforbundet fråga 2 17.06.2020
Utdanningsforbundet fråga 3 17.06.2020