Målet med seminariet är att kartlägga hur kommersialisering i utbildning påverkar medbestämmande och politisk styrning. Målet är också att jämföra lagstiftning om privat utbildning i de nordiska länderna och att utväxla erfarenheter om hur vi ser på och arbetar med kommersiella aktörer och hur vi som organisationer kan samarbeta och stöda varandra framöver om kommersialiseringen hotar allas rätt till en kvalitativ högtstående, jämlik och inkluderande skola för alla.

Målgruppen är alla intresserade inom de nordiska lärarorganisationerna som arbetar med kommersialisering i utbildning.

Program och tidsplan

Rapporter och presentationer

Rapport OAJ

Presentation OAJ

Rapport Utdanningsforbundet

Rapport NPK

Rapport BUPL

Rapport Lärarförbundet

Presentation Lärarförbundet

Rapport FSL Danmark

Presentation FSL Danmark

Rapport DLF

Rapport KI

Presentation KI

Föreläsare

Lisbeth Lundahl - Privatisering/kommersialisering av skolan i Norden