TID:         Måndag den 27 juni till fredag den 1 juli 2016

PLATS:   Hotel Alexandra, Loen, Norge

TEMA:     Lärarprofessionen i förändring

NLS arrangerar vart annat år en sommarkurs för NLS organisationernas förtroendevalda samt fackligt intresserade medlemmar i något av de nordiska länderna. Medlemsorganisationerna utser själva vem som ska delta i Sommarkursen. Målgruppen är väldigt bred. Det är dock önskvärt att de deltagande har någon facklig bakgrund eller kännedom om facklig verksamhet. Sommarkursen äger rum i Norge från 27.6 – 1.7. (se ovan) Kursen öppnas på eftermiddagen måndag 27.6 och avslutas fredag 1.7 till lunch.

Mer information och material om Sommarkursen hittar du här.