TID:         Måndag den 27 juni till fredag den 1 juli 2016

PLATS      Hotel Alexandra, Loen, Norge

Lärarprofessionen i förändring

NLS arrangerar vart annat år en sommarkurs för NLS organisationernas förtroendevalda samt fackligt intresserade medlemmar i något av de nordiska länderna. Medlemsorganisationerna utser själva vem som ska delta i Sommarkursen. Målgruppen är väldigt bred. Det är dock önskvärt att de deltagande har någon facklig bakgrund eller kännedom om facklig verksamhet. Sommarkursen äger rum i Norge från 27.6 – 1.7. (se ovan) Kursen öppnas på eftermiddagen måndag 27.6 och avslutas fredag 1.7 till lunch.

Inbjudan kan du läsa här

Välkomstbrevet kan du läsa här

Programmet kan du läsa här

Sångbladet kan du ladda ner här

PRESENTATIONER

Anders Rusk - Lärarförbunden i Norden - aktuella frågeställningar

Per Bjørn Foros - Samfunn i endring - fellesskapets skjørhet - mennesker i skvis

Skolens etos - Per Bjørn Foros (får inte distribueras vidare!)

PISA-Syndromet_Sjøberg_Nytt_Norsk_Tidsskrift_1-2014

Working paper David and Leslie Rutkowski June 2016