TID: Måndagen den 25 juni till fredagen den 29 juni 2018

PLATS: Hotel Føroyar, Tórshavn, Färöarna

TEMA: Lärarprofessionen i ett internationellt och föränderligt perspektiv

NLS arrangerar vartannat år en Sommarkurs för NLS-organisationernas förtroendevalda samt fackligt intresserade medlemmar i något av de nordiska länderna. Medlemsorganisationerna utser själva vem som ska delta i Sommarkursen. Målgruppen är väldigt bred. Det är dock önskvärt att de deltagande har någon facklig bakgrund eller kännedom om facklig verksamhet.

Sommarkursen äger rum på Färöarna 25–29.6.2018. Kursen öppnas på eftermiddagen måndag 25.6 och avslutas fredag 29.6 med avfärd på morgonen och förmiddagen.

Mer information om Sommarkursen och mötesdokumentation hittar du här.