Nordiskt utbildningspolitiskt toppmöte och konferens

2022 har Norge ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och med anledning av det har Kunnskapsdepartementet tillsammans med Utdanningsforbundet planerat en konferens om lärarnas roll i Norden och ett utbildningspolitiskt toppmöte mellan lärarorganisationer och utbildningsministrarna i Norden. 

Detaljer

Börjar 07.09.2022
Slutar 08.09.2022