NLS Nyhetsbrev 2_2024

NLS Nyhetsbrev 2_2024

Having trouble seeing this email? View it online 

logo_acymailing_step_email.png

Nyhetsbrev 2 / 2024

Nu är det dags för årets andra NLS nyhetsbrev! Som du märker har brevet ett lite annorlunda utseende än tidigare och själva utskicket sköts via ett webbverktyg kopplat till vår hemsida. Vi hoppas att förändringen ska vara friktionsfri och att nyhetsbrevets innehåll ska vara av intresse!

Om du har frågor eller kommentarer kring nyhetsbrevet får du gärna vara i kontakt med NLS kansli på adressen: nls@oaj.fi.

image_mailing_step_email.jpg

Norge

Nya siffror visar på en markant ökning av våldet mot skolpersonal.

Läs merutdanningsnytt.no


‍Elevundersökning visar på ökat antal mobbning i skolan.

Läs merutdanningsforbundet.no


Lärarna är mer positiva till att överge betyg än eleverna.

Läs merutdanningsnytt.no

‍Danmark

Fem pedagoger berättar hur stor skillnad de kan göra för barnens välmående och utveckling om normerna är bra.

Läs merbupl.dk


Regeringen har presenterat det första steget på vägen mot nya läroplaner i grundskolan. 

Läs mer: dlf.org


Samhällsvetare: "Vissa föräldrar glömmer demokratins

regler".
Läs merfolkeskolen.dk


Fackliga företrädare för en tuff kamp för lika lön.
Läs mergymnasieskolen.dk

Sverige

Granskning: Lärares löner sjunker jämfört med andra.

Läs mer: vilarare.se


Din Lön 2024 – här är årets lönestatistik.

Läs mer: skolledaren.seAvtalskampen – här är parternas viktigaste krav.
Läs mer: vilarare.seNy sajt om vetenskap och forskning – för alla lärare.
Läs mer: larareochforskning.se

Finland

OAJ: Statsministern bör sammankalla de centrala förbunden för att inleda förhandlingar om en arbetsmarknadsmodell

Läs mer: oaj.fi


Stödet för barn förverkligas inte inom småbarns-pedagogiken

Läs mer: oaj.fi


Utbildningens D-Day infaller 1.8.2025

Läs mer: lararen.fi


Övrigt

Norden

Nordisk översikt över nationellt arbete med demokrati-främjande i skolorna i Norden
Läs mer:
norden.org


Norden

Rapport om lärares och skolledares löner i Europa
Läs mer: europa.eu