NLS - Studerandeforum arrangerades i år den 12-14.10 i Köpenhamn. Köpenhamn visade sig från sin soligaste sida och det gjorde de nordiska lärarstuderanderepresentanterna också. De danska studerandeorganisationerna PLS -Pædagogstuderendes Landssammenslutning och LL- Lærerstuderendes Landskreds var denna gång värdar för forumet och skötte det med glans.

NLS sektormedlemmar och andra av medlemsorganisationerna valda representanter samlades till konferens i Lyngby, Danmark 10-11 oktober.

Mötet öppnades av NLS ordförande Anders Bondo Christensen som tog upp hur viktigt det är med erfarenhetsutbyte mellan organisationerna i Norden.

Efter utdragna förhandligar har lärarfacken och SKL ingått ett nytt 3-årigt avtal för lärare anställda inom kommun, landsting och Sobona (tidigare Pacta). Erfarenhet och kompetens ska premieras vid lönesättning och målet är att försöka minska sjukantalet och förbättra arbetsmiljön på varje arbetsplats.  

Välkommen till NLS nya webbsida!

NLS styrelse godkände i november verksamhetsplanen för 2018. I verksamhetsplanen stod att vi under verksamhetsåret inleder planeringen av en ny moderniserad webbsida för NLS. Nu är den nya webbsidan klar och vi hoppas att ni kommer att tycka att den är ändamålsenlig. Webbsidan planerades och gjordes av SydWeb Ab.

Olli Luukkainen omvaldes idag som ordförande för OAJ för en ny fyraårsperiod. Luukkainen har varit ordförande för OAJ sedan 2010.

Den 7-8 maj samlades NLS styrelse till vårmöte i Vejle, Danmark. Förutom stadgeenliga ärenden stod ett upplägg och diskussion om aktuella utbildningsreformer i Norden på programmet. Ordförande för OECD:s initiativ Education 2030, Jorn Skovsgaard från det danska undervisningsministeriet, inledde om internationella trender i skolreformer, varpå deltagarna fick möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter kring reformerna.

Läs flera nyheter i

Nyhetsarkivet