NLS Styrelse


NLS verksamhet leds av en styrelse bestående av medlemsorganisationernas högsta ledning. NLS representerar i kraft av sina medlemsorganisationer ca 600 000 lärare och ledare.

Styrlesen sammanträder två gånger per kalenderår. Ordförande väljs enligt ett roterande system mellan NLS-länderna. Mötena hålls i ordförandelandet. 

Under år 2017 arbetar styrelsen med temat Samspel och likvärdighet - en unik nordisk möjlighet.

Styrelsen sammanträder nästa gång den 15-16 maj i Glumslöv i Sverige.

Mötesmaterial samt rapporter och presentationer hittar du under www.nls.info > Dokument.

NLS styrelse 2017

Danmark
Stig G. Lund, BUPL, observatör
Elisa Rimpler Bergmann, BUPL                  
Anders Bondo Christensen, DLF
Bo Holmsgaard, DLF           
Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet
Annette Nordstrøm Hansen, GL                  
Uffe Rostrup, FSL                                     
Christoffer Jørgensen, HL                          

Finland
Christer Holmlund, FSL                               
Päivi Koppanen, OAJ

Petri Kääriäinen, OAJ                                                                      
Anitta Pakanen, OAJ                                  
Olli Luukkainen, OAJ                                  
Pasi Pesonen, OAJ                                   

Färöarna
Heralvur Jacobsen, FL                                
Jógvan Philbrow, FP                            
Kári Jespersen, YF                                    

Grönland
Karl Frederik Danielsen, IMAK                                     
Juliane H. Tobiassen, NPK                      

Island
Thordur Arni Hjaltested, KI
Haraldur Freyr Gíslason, KI                         
Adalheidur Steingrímsdóttir, KI                   

Norge
Anne Finborud, SL                                     
Ingrid Convery, Utdanningsforbundet          
Steffen Handal, Utdanningsforbundet          
Gro Hartveit, Utdanningsforbundet           
Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet
Hege Valås, Utdanningsforbundet              
Lars Erik Wærstad, Utdanningsforbundet    

Sverige
Åsa Fahlén, LR                                                       

Lars Hallenberg, LR              
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet       
Sixten Frixon, Lärarförbundet
Maria Rönn, Lärarförbundet  
Robert Fahlgren, Lärarförbundet


Välkommen till NLS

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. Vi är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna och ett forum för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningssområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.
Kalendern

M T O T F L S
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
       

Nyheter
Ny nordisk studie om friluftsliv och integration  2017-06-16
Läs mer
Dagen i historia
Idag - Tisdagen den 19 September 2017
Fredrika

1356 - Slaget vid Poitiers.