NLS Styrelse


NLS verksamhet leds av en styrelse bestående av medlemsorganisationernas högsta ledning. NLS representerar i kraft av sina medlemsorganisationer ca 600 000 lärare och ledare.

Styrlesen sammanträder två gånger per kalenderår. Ordförande väljs enligt ett roterande system mellan NLS-länderna. Mötena hålls i ordförandelandet. 

Under år 2018 arbetar styrelsen med temat Utbildningspolitiska reformer och lärarprofessionen.

Styrelsen sammanträder nästa gång den 3-4 maj i Danmark.

Mötesmaterial samt rapporter och presentationer hittar du här eller under www.nls.info > Dokument > Dokument 2018 > Styrelsen.

NLS styrelse 2018

Danmark
Elisa Rimpler Bergmann, BUPL                                               

Stig G. Lund, BUPL, observatör                  
Anders Bondo Christensen, DLF
Bo Holmsgaard, DLF           
Uffe
 Rostrup, FSL                                                                                                                          Annette Nordstrøm Hansen, GL                                                  

Christoffer Jørgensen, HL Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet                                                                                                                                                                

Finland
Christer Holmlund, FSL                               
Päivi Koppanen, OAJ

PetriKääriäinen,OAJ                                                                      
Anitta Pakanen, OAJ                                  
Olli Luukkainen, OAJ                                  
Pasi Pesonen, OAJ                                   

Färöarna
Heralvur Jacobsen, FL                                
Jógvan Philbrow, FP                            
Kári Jespersen, YF                                    

Grönland
Karl Frederik Danielsen, IMAK                                     
Juliane H. Tobiassen, NPK                      

Island
Thordur Arni Hjaltested, KI
Haraldur Freyr Gíslason, KI                         
Adalheidur Steingrímsdóttir, KI                   

Norge
Anne Finborud, SL                                     
Ingrid Convery, Utdanningsforbundet          
Steffen Handal, Utdanningsforbundet          
Gro Hartveit, Utdanningsforbundet           
Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet
Hege Valås, Utdanningsforbundet              
Lars Erik Wærstad, Utdanningsforbundet    

Sverige
Åsa Fahlén, LR                                                       

Lars Hallenberg, LR    

Ina Eriksson, Lärarförbundet          
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet       
Sixten Frixon, Lärarförbundet
Maria Rönn, Lärarförbundet  
Robert Fahlgren, Lärarförbundet


Välkommen till NLS

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. Vi är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna och ett forum för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningssområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.
Kalendern

M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
       

Nyheter
Förhandlingsresultat på Färöarna  2018-01-17

Mer information hittar du här.


Läs mer
Dagen i historia
Idag - Måndagen den 22 Januari 2018
Vincent Viktor

1849 - Författaren August Strindberg föds.