Studerandeforum


Nordiska Lärarorganisationers Samråds styrelse beslöt på sitt vårmöte 2011 att upprätta ett lärarstuderandesamarbete i NLS regi.

NLS Studerandeforum erbjuder lärarstuderandeorganisationerna inom NLS en arena för erfarenhetsutbyte, diskussioner och gemensamma spörsmål. Målgruppen är samtliga lärarstuderande inom NLS, representerande alla pedagogiska områden och skolformer i de nordiska länderna.

Studerandeorganisationerna samlas till Studerandeforum årligen under hösten. Mellan forumen träffas organisationerna bland annat i samband med sina årsmöten.

 

Nästa Studerandeforum

Nästa Studerandeforum ordnas 13-14.10.2018 i Köpenhamn.

Material rörande STUDERANDEFORUM 2017 hittar du här (nls.info>Dokument>Dokument 2017>STUDERANDEFORUM)

 

Studerandeforum 2016

<p>Studerandeforum 7-9.10.2016 i L&auml;rarnas Hus, Oslo.</p>

Studerandeforum 7-9.10.2016 i Lärarnas Hus, Oslo.

Nationella rapporter


Studerandeorganisationerna skriver nationella rapporter för att informera varandra om sin verksamhet två gånger om året. Den första rapporten sänds ut innan den 1. april och den andra rapporten i samband med Studerandeforum. Rapporterna behandlar de huvudsakliga frågorna som föreningen arbetar med utbildningspolitiskt, organisatoriskt, fackligt och lönepolitiskt och ger kortfattad information om föreningen och kontaktuppgifter till den. Exempel rapport

 


Presentation av Studerandeorganisationerna

Här under hittar du mer information om de olika studerandeföreningarna i NLS regi.

Presentation Lärarförbundet Student

Presentation PS

Presentation LR Stud

Presentation SOOL

Presentation FSLF

Presentation Färöarna

 


Välkommen till NLS

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. Vi är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna och ett forum för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningssområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.
Kalendern

M T O T F L S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Nyheter
Strejk i privata undervisningssektorn i Finland avblåst  2018-03-05
Läs mer
Dagen i historia
Idag - Tisdagen den 21 Augusti 2018
Jon Jonna

1911 - Målningen Mona Lisa stjäls från Louvren i Paris.