Publikationer

NLS material är i huvudsak skrivna på de nordiska språken men några av våra publikationer finns också på engelska, franska och spanska.

KVALITET I UTBILDNINGEN - För bildning och livslångt lärande (2005)

Børn læring og ret til meningsfuld fritid (2004)

Ledarrollen i förändring (2001)

Lärarprofessionen i en ny tid (1998)


Välkommen till NLS

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. Vi är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna och ett forum för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningssområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.
Kalendern

M T O T F L S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Nyheter
Strejk i privata undervisningssektorn i Finland avblåst  2018-03-05
Läs mer
Dagen i historia
Idag - Tisdagen den 21 Augusti 2018
Jon Jonna

1810 - Jean Baptiste Bernadotte utses till svensk kronprins.