Yrkesutbildande lärare i Finland tog till utmarsch

De yrkesutbildande skolornas huvudman Hyria i Hyvinge- och Riihimäkiområdet kringgår förordningar och avtalsbestämmelser genom att ersätta professionella lärare med handledare. Undervisningssektorns fackorganisation OAJ kräver att Hyrias styrelse vidtar omedelbara åtgärder för att rätta till den uppkomna situationen.

 

För att förstärka sina krav marscherade den yrkesutbildande skolan Hyrias lärare ut från sina arbetsplatser idag 4.12. kl. 12.00. Lärarna godkänner inte att arbetsgivarna med hänvisning till ekonomiska orsaker ersätter lärarnas arbete med handledararbete.

 

 

Hyria äventyrar studerandenas rätt till undervisning

 

Enligt den skrivelse som Hyrias lärarförening skrivit har man förbigått lärarnas professionella expertis och som följd av detta får studerandena mindre undervisning, stöd och handledning av professionella lärare. Detta leder i sin tur till att den yrkesutbildning som ges lider i kvalitet och att målet om individuella lärostigar äventyras. Handledarna tillåts ansvara för undervisningsgruppen självständigt flera timmar i veckan utan närvaro av professionell lärare. De unga blir på så vis utan undervisning, fastän man enligt läsordningen kan tro att det är fråga om lärarledda lektioner.

 

OAJ har förhandlat för att lösa den uppkomna tvisten hela hösten, men skolans ledning har inte ändrat sig. Enligt ordförande Olli Luukkainen undergräver Hyrias ledning undervisningens kvalitet. Det här går inte! Skolan måste genast blåsa av spelet, säger Luukkainen. Vill ni att Hyria skall bli Finlands sämsta yrkesutbildande skola? frågar Luukkainen.

 

  

Arbetsgivaren kringgår bestämmelser och förordningar

 

Enligt Hyrias lärare vill arbetsgivaren ersätta professionella, utbildade lärares undervisning med fördelaktigare handledningsarbete. Utöver detta kräver arbetsgivaren att lärarna skall förbereda och coacha handledarna för det arbete som lärarna tidigare utförde med sina studerande.

 

Enligt statuterna ansvarar lärarna för studerandena, undervisningsgrupperna och resultatet av undervisningen. En handledare kan som lärarens par handleda en enskild studerande när denne praktiserar. Att undervisa en grupp kräver dock alltid pedagogisk expertis.


Tidigare nyheter
Strejk i privata undervisningssektorn i Finland avblåst 2018-03-05
Sammanbrott i förhandlingarna i Danmark 2018-02-28
Strejk vid Helsingfors universitet 2018-02-27
Förhandlingsläget i Finland och Danmark 2018-02-20
Nytt strejkvarsel inom universitetssektorn i Finland 2018-02-20
David Edwards ny generalsekreterare för Education International 2018-01-24
Förhandlingsresultat på Färöarna 2018-01-17
Føroya Pedagogfelags arbetsnedläggelse 2017-12-15
Føroya Pedagogfelag varslar om strejk 2017-12-11
Yrkesutbildande lärare i Finland tog till utmarsch 2017-12-04
Birthe Therkildsen ny ordförande för IMAK 2017-11-15
Ragnar Þór Pétursson blir ny ordförande för Kennarasambands Íslands, KI 2017-11-14
Finlands Svenska Skolungdomsförbund oroat för ungas hälsa 2017-10-24
Ny nordisk studie om friluftsliv och integration 2017-06-16
Anne Finborud omvald ordförande för Skolenes Landsforbund 2017-04-19
Eva Munck ny ordförande för BUPL:s Lederforening 2017-03-20
Matilda Gustafsson ny ordförande för Lärarförbundet Student 2017-01-17
Åsa Fahlén tar över som ordförande för Lärarnas Riksförbund 2016-05-23
Studenter protesterade mot regeringens nedskärningsplaner 2016-03-15
Toppmöte i utbildningsfrågor hölls i Berlin 2016-03-14
Karl Frederik Danielsen är IMAKs nya ordförande 2016-02-25
NLS kansli är tillbaka i Akavahuset 2016-01-21
Musiklärarna i Island gick i strejk! 2014-10-23
Lärarna röstar om nytt avtal 2014-09-01
Lärarstrejk i Norge 2014-08-18
Norska lärarna går i strejk 2014-06-26
Nytt avtal för grundskollärarna på Island 2014-05-23
Grundskollärarna på Island ordnar endagsstrejker för att sätta press på kommunerna 2014-05-19
Avbrott i förhandlingarna för kommunalt anställda i Norge 2014-05-05
26 danska kommuner har lokala läraravtal 2014-04-16
Svenskspråkig klasslärarutbildning i Helsingfors 2014-04-16
Nytt avtal för gymnasielärarna på Island 2014-04-07
Finlands undervisningsminister startar skolutvecklingsprojekt 2014-03-14
Sverige ökar antalet platser på lärarutbildningen med 9000. 2014-03-14
Den danska regeringen får nya ministrar efter att Socialistisk folkeparti trätt ur regeringssamarbetet. 2014-02-03
Parterna står långt i från varandra i norska arbetstidsförhandlingar 2014-01-16
Timfördelningen i det finska gymnasiet görs om 2013-12-18
Kommunalval i Danmark 2013-11-20
Ny kartläggning om vuxenutbildning från Nordiska ministerrådet 2013-11-13
Norden i Skolan bygger bro mellan nordiska elever 2013-10-29
Central uppgörelse på finska arbetsmarknaden 2013-10-28
Nya kompetenskrav för norska lärare från årsskiftet 2013-09-27
Ny dansk förskollärarutbildning har ett politiskt flertal bakom sig. 2013-07-01
Karriärtjänter också till förskolan? 2013-06-13
Förändringar ska hjälpa upp den svenska skolan 2013-06-04
Regeringen förväntas ingripa i den danska lärar lockouten 2013-04-25
Förhandlingarna om ett nytt ramavtal strandade i Finland. 2013-03-21
Danska lärarna samlades till stormöte 5.3 2013-03-07
Lockout varsel för lärarna i Danmark 2013-03-01
Nytt avtal för kommunalt anställda i Danmark 2013-02-18
Ny OECD rapport om samabandet mellan likvärdighet och akademisk framgång 2013-02-14
Elever i privata skolor i Norge har högre vitsord 2013-02-07
Danska Folkeskolen ska reformeras 2012-12-05
2- åriga högskole-examina planeras i Finland 2012-11-27
Danska regeringen vill reformera förskollärarutbildningen 2012-11-20
Norska regeringen vill satsa på lärarnas fortbildning 2012-10-09
Nytt avtal för lärarna i Sverige 2012-09-27
Lönebud för lärarna i Sverige 2012-09-26
Sverige inför nya karriärtjänster för lärare. 2012-09-25
Kortare gymnasieprogram införs i Sverige 2012-09-18
Ny publikation med nyckeltal om utbildningen i Norden 2012-09-07
Finlands undervisningsminister vill förnya kvarsittningen 2012-08-27
Kommunsektorn i Norge har slutit avtal 2012-06-06
Offentliga sektorn strejkar i Norge 2012-05-25
Lärarkris i Sverige 2012-03-22
The Principles and Practices of Teaching and Learning in Finnish Schools 2012-03-13
Lärarstrejk i Estland 2012-03-08
Svensk friskola vill starta lärarutbildning i samarbete med finskt universitet 2012-01-16
Språk, identitet och skola ǁ 2012-01-16
Förhandlingar om arbetstid igång i Norge 2012-01-16
Stora löneskillnader mellan lärarna i Norden 2011-12-19
Ny nordisk forskningsdatabas på förskoleområdet. 2011-11-08
Christine Antorini är Danmarks nya barn- och undervisningsminister 2011-10-06
Danmarks statsminister har utlyst nyval. 2011-08-29
Ny rankinglista rangordnar danska skolor 2011-08-22
Finland har fått en ny regering 2011-06-23
Ny rankinglista avslöjar skillnader mellan de danska gymnasierna. 2011-06-08
Skoldebatten fortsätter i Sverige 2011-05-17
Riksrevisionen ska granska danska gymnasielärares arbetstid. 2011-04-29
Lärarnas löneavtal följs inte av arbetsgivarna i Sverige 2011-03-29
Ny undervisningsminister i Danmark 2011-03-11
I Finland har avtal nåtts både i den statliga och den kommunala sektorn. 2011-02-16
Ny överenskommelse i Danmark säkrar inte reallönen 2011-02-14
Ettåriga kandidatutbildningar till Danmark? 2011-01-24
5 av 6 danska folkeskolor ska spara under det kommande läsåret 2011-01-18
Danska undervisningsministeriet minskar sin personal med 16 procent 2011-01-13
Överklagande av betyg i Sverige 2011-01-13
Sänkta behörighetskrav för finska yrkeslärare 2011-01-13
Obligatorisk lärarlegitimation på väg i Sverige 2010-10-08


Välkommen till NLS

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. Vi är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna och ett forum för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningssområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.
Kalendern

M T O T F L S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Nyheter
Strejk i privata undervisningssektorn i Finland avblåst  2018-03-05
Läs mer
Dagen i historia
Idag - Tisdagen den 21 Augusti 2018
Jon Jonna

1966 - Essingeleden öppnas i Stockholm.