Ett rådgivande organ för ledarna i NLS


Definition
Ett forum för ledare från alla pedagogiska områden och skolformer i medlemsorganisationera.

Uppgift
LEDARFORUM:s uppgift är att utgöra en mötesplats, och ett diskussionsforum för ledarna i NLS medlemsorganisationer och främja informations- och erfarenhetsutbytet ledarna emellan.

Sammansättning
NLS medlemsorganisationer fattar var för sig, beslut om sin representation i LEDARFORUM.

Ansvarsfördelning
Sammankallande utses en gång per år från organisationerna i det land som innehar ordförandeposten i NLS.
Ansvaret för den löpande verksameheten i LEDARFORUM åvilar generalsekreteraren samt organisationerna i det land som innehar ordförandeposten i NLS.

Ekonomi
Kostnader för deltagande i LEDARFORUM bestrids av den egna organisationen.

Mötet
LEDARFORUM samlas en gång per år.


Välkommen till NLS

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. Vi är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna och ett forum för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningssområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.
Kalendern

M T O T F L S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
       

Nyheter
Birthe Therkildsen ny ordförande för IMAK  2017-11-15

Birthe Therkildsen har valts till ny ordförande för IMAK för nästa fyraårsperiod. Hon tar över efter ordförande Karl Frederik Danielsen.


Läs mer
Dagen i historia
Idag - Söndagen den 19 November 2017
Elisabet Lisbet

1973 - Barnklassikern Fem myror är fler än fyra elefanter startar i TV.