Ett rådgivande organ för ledarna i NLS


Definition
Ett forum för ledare från alla pedagogiska områden och skolformer i medlemsorganisationera.

Uppgift
LEDARFORUM:s uppgift är att utgöra en mötesplats, och ett diskussionsforum för ledarna i NLS medlemsorganisationer och främja informations- och erfarenhetsutbytet ledarna emellan.

Sammansättning
NLS medlemsorganisationer fattar var för sig, beslut om sin representation i LEDARFORUM.

Ansvarsfördelning
Sammankallande utses en gång per år från organisationerna i det land som innehar ordförandeposten i NLS.
Ansvaret för den löpande verksameheten i LEDARFORUM åvilar generalsekreteraren samt organisationerna i det land som innehar ordförandeposten i NLS.

Ekonomi
Kostnader för deltagande i LEDARFORUM bestrids av den egna organisationen.

Mötet
LEDARFORUM samlas en gång per år.


Välkommen till NLS

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. Vi är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna och ett forum för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningssområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.
Kalendern

M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
       

Nyheter
Förhandlingsresultat på Färöarna  2018-01-17

Mer information hittar du här.


Läs mer
Dagen i historia
Idag - Måndagen den 22 Januari 2018
Vincent Viktor

1901 - Drottning Victoria, brittisk regent 1837-1901, avlider.