NLS internationella verksamhet

NLS uppgift i det internationella lärarsamarbetet är i första hand samordning och förmedling av erfarenheter.  Genom våra representanter i EI och ETUCE sker erfarenhetsutbytet huvudsakligen vid styrelsemöten men också vid de delegationsmöten NLS anordnar samt vid behov under sektorsmötena.

 


Education International

 

Education International (EI) är världens största globala fackliga organisation.  EI har 402 medlemsorganisationer från 173 länder och representerar närmare 30 miljoner lärare och anställda inom utbildning i hela världen och i alla utbildningsområden.

 

ETUCE


ETUCE är en autonom organisation inom EI:s Pan-Europeiska struktur.

 


Nordens fackliga Samorganisation, NFS

 

NFS är samarbetsorganet för de fackliga centralorganisationerna i Norden. Organisationen har 15 medlemsorganisationer och representerar över 9 miljoner fackligt anslutna medlemmar i Norden.

 

På utbildningsområdet agerar NLS tillsammans med NFS inom yrkessekretariatens ram.


 


Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

 

NLS följer även aktivt med arbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, strävar till att påverka arbetet och jobbar för att nordiska värderingar förs in i utbildningspolitiken.

 


Välkommen till NLS

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. Vi är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna och ett forum för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningssområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.
Kalendern

M T O T F L S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Nyheter
Strejk i privata undervisningssektorn i Finland avblåst  2018-03-05
Läs mer
Dagen i historia
Idag - Tisdagen den 21 Augusti 2018
Jon Jonna

1808 - Ryssarna besegrar svenskarna i slaget vid Karstula under finska kriget 1808-1809.