Huvudteman för året


Sektorn för gymnasie- och yrkesutbildning kommer under verksamhetsåret 2018 att fokusera på NLS huvudtema Utbildningspolitiska reformer och lärarprofessionen. Sektorn kommer under verksamhetsåret ha ett möte i Köpenhamn 3-4 maj.

 

Sektorn för gymnasie- och yrkesutbildning

Danmark
Tina Bøgehave, Uddannelsesforbundet
Børge Pedersen, Uddannelsesforbundet
Morten Bayer, GL
Peter Hall, GL
Hanne Willemoes Lund, HL
Bjørn Hansen, DLF

Finland

Sabina Lindholm, FSL
Olavi Arra, OAJ
Päivi Koppanen, OAJ
Inkeri Toikka, OAJ

Färöarna
Kári Jespersen, YF

Lone Høeg Bejer, YF

 

Island
Guðríður Arnardóttir, KI
Anna Maria Gunnardóttir, KI

Norge
Thom Jambak, Utdanningsforbundet
Terje Vilno, Utdanningsforbundet
Marianne Løkholm Lewin, Utdanningsforbundet
 

Sverige
Svante Tideman, LR

Maria Rönn, Lärarförbundet

Eva Köhler, Lärarförbundet

 

 

 

 

 


Välkommen till NLS

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. Vi är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna och ett forum för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningssområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.
Kalendern

M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
       

Nyheter
Förhandlingsresultat på Färöarna  2018-01-17

Mer information hittar du här.


Läs mer
Dagen i historia
Idag - Måndagen den 22 Januari 2018
Vincent Viktor

1905 - Blodiga söndagen i Sankt Petersburg: Ryska tsarens soldater massakrerar demonstranter utanför Vinterpalatset.