NLS möte i sektorn för grundskola

Nästa möte i sektorn för grundskola hålls i Köpenhamn 19-20.4.2018.

Mer information om mötet, samt mötesdokumentation hittar du här.

 

 

NLS internationella möte

NLS internationella möte hålls på Lärarnas Hus i Stockholm 18-19.1.2018.

Mer information hittar du här.

 

Educa - Finlands ledande utbildningsevenemang


Den årliga Educa-mässan anordnas i Helsingfors Mässcentrum den 26-27 januari 2018. Årets tema är Läraryrket i fokus!

Mer information om Educa hittar du här.

 

 

Fira Nordens dag den 23 mars

<p>(Grim Erland Lyng Svingen - Norden.org)</p>

(Grim Erland Lyng Svingen - Norden.org)

Nordens dag firas den 23 mars till minne av Helsingforsavtalet som undertecknades 1962 och som utgör grunden för det nordiska samarbetet.

Här hittar du mer information om program i de olika länderna.

 

 

EDUCA-mässan ordnas 27– 28.1.2017


 

Det årliga evenemanget inom undervisningssektorn, EDUCA-mässan, anordnas i Mässcentrum 27-28.1 med temat Finland 100 år - Inlärning och bildning

Bland annat följande ämnen kommer att diskuteras:

  • Bildning som grundval för utvecklingen
  • Läraren, grunden för all inlärning
  • Mot följande sekel
     

De nyaste verktygen och tekniska lösningarna inom undervisning kommer också att presenteras i en omfattande utställning.

Mer information om EDUCA-mässan hittar du här.

 

 

TVIL-konferensen anordnas den 9.-10. september 2015 i Oslo


Den 9.-10. september 2015 ordnas en tvärfacklig nordisk konferens i Oslo, Norge. Årets tema är ENDRING.

Mer information om programmet och anmälning till konferensen finns på http://www.utdanningsforbundet.no/Kurs-og-konferanser/ och TVILs hemsida http://www.tvil.no/?index

Arrangörer för konferensen är bland annat Utdanningsforbundet, BUPL, Danmarks Lærerforening och Wilhelmsen Kulturformidling i Bergen.

Rapport från NFS kongress

Internationellt program under Educa-mässan


Educa-mässans internationella program ordnas i Helsingfors fredagen den 23 januari och lördagen den 24 januari 2015.

VISIO-scenen: Fredagen den 23 januari

Kl: 13.00 har nätverket för Lärare utan gränser bjudit in olika experter för att diskutera betydelsen av utbildning som ett verktyg för fred och utveckling och för att diskutera dess ställning på FN:s utvecklingsagenda 2015-2030.

Bland talarna finns riksdagsledamot Pekka Haavisto, EI:s expert Dennis Sinyolo, Edem Adubra, direktör för sekretariatet för UNESCOs International Task Force on Teachers for EFA Division for Teaching, Learning and Content och europaparlamentarikern Sirpa Pietikäinen.

Seminariet hålls huvudsakligen på engelska och arrangeras av Lärare utan gränser-nätverket och Kyrkans Utlandshjälp.

KL: 14.45 föreläser Mika Vanhanen, grundaren av ENO (Environment Online), om ENO-programmet och hur 100 miljoner träd, lärare och elever kan förändra världen.

Kl: 16.00 underhåller finska artister mässbesökarna med musikaliska inslag och diskussion för att fira att FN fyller 70 år.

TAITO-scenen: Lördagen den 24 januari

Kl: 14.15 håller Martin Römer, direktör för ETUCE, en föreläsning med temat How Europe treats its teachers?.

Kl: 12.45 presenterar Lily Eskelsen Garcia från NEA (National Education Association, USA) sitt föredrag Moving Beyond Testing Mania in the Unites States - Are teachers being killed by evaluations and rankings?

För mer information, se: www.educamessut.fi

TVIL - Tvärfacklig nordisk konferens för alla pedagoger och lärare i Norden


Den 10. - 11. september ordnas en tvärfacklig nordisk konferens, Tvilsdagene i Bergen. Årets tema är SEG SELV – NOK? mer information om programmet och anmälning till konferensen finns på www.tvil.no  Arrangörer för seminariet är bland annat Utdanningsforbundet och Danmarks Lærerforening.

Nordiskt fritidshemssymposium i Sverige i maj 2014


Den 14 – 15 maj 2014 arrangerar Jönköpings kommun, Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) och Lärarförbudet ett nordiskt symposium med rubriken Fritidshem - kunskap i gemenskap.

Läs mer om seminariet på: http://www.jonkoping.se/fritidshemssymposium 

120 Years of Continuing Professional Development of Teachers in Finland

The Advisory Board for Professional Development of Education Personnel and  Hanasaari – the Swedish-Finnish Cultural Centre and the Finnish-Swedish Cultural Foundation are orginizing a  NORDIC DIALOGUE ON THE INTEGRATION OF TEACHERS´ INITIAL AND CONTINUING EDUCATION on tuesday, 27 August, 2013.

Read the programme here.

For more registration and more information about the seminar please visit www.hanasaari.fi

Nordiskt skolsamarbete


Är du intresserad av Nordiskt lärar- och elevutbyte? Det finns många instanser som arrangerar utbyten mellan skolor och stöder mobilitet i de nordiska länderna. Alternativ finns för alla stadier och alla skolformer.
Du kan till exempel ta kontakt med någon av följande instanser: Nordplus, Föreningarna Nordens Förbund, Nordiska vänorter

Ny nordisk publikation med nyckeltal från utbildningsområdet


Nordiska ministerrådet har gett ut en ny publikation med nyckeltal från utbildningsområdet. Publikationen som heter Nordic Education - Key Data går att beställa eller ladda ner på Nordiska ministerrådets webbsidor.

EI:s Policy Document on Education finns nu på norska


Education Internationals Policy Document on Education som godkänndes på EI:s världskongress sommaren 2011 har översatts till norska av Utdanningsforbundet. Läs policydokumentet i länken här under.

Nordic Teachers


Utdanningsforbundet ordnar i samarbete med Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) varje höst en kurs vid namn Nordic Teachers' Space Camp (NTSC)  på Andøya raketuppskjutningsfält i Troms fylke. 24 deltagare ryms med på kursen som har toppföreläsare och forskare i ämnena världsrymden/norrsken, rymdteknologi och klimat. Kursen ger en möjlighet för deltagarna att få idéer och praktik, och få med sig ett projekt och undervisningsupplägg med sig hem till sina elever.

Internationellt seminarium på Educa-mässan i Helsingfors


OAJ ordnar den 27 januari under EDUCA-mässan i Helsingfors ett internationellt seminarium: Finland - World's most skilled nation 2020? Talare på seminariet är bland annat EI:s president Susan Hopgood och OAJ:s ordförande Olli Luukkainen . Hela seminarieprogrammet hittar ni  här under. EDUCA-mässan är undervisningssektorns riksomfattande utbildningsevenemang och ordnas i Helsingfors mässcentrum 27-28.1.2012.

Konferens med John Hattie i Stockholm


Lärarfortbildning AB arrangerar i samarbete med Lärarförbundet och flera andra intressenter en konferens med John Hattie i Stockholm den 23 november. Det är första gången det sker i Norden.

 

Professor John Hattie har genomfört en unik forskningsöversikt om vad som är centralt för elevernas skolresultat i skolan och hans forskningsresultat sammanställdes i boken ”Visible Learning” och har stort inflytande över Sveriges inställning till skolfrågor. Han har även kommit ut med en ytterligare fördjupande studie ”Visible learning for teachers” som har översatts till svenska och utges av Natur och Kultur i samband med konferensen.

 

Lärarjobb i Norden


Ska du jobba som lärare i ett annat nordiskt land?

-Det finns nordiska webbportaler som ger dig information och hjälper dig finna svar på knepiga frågor.

Hallå Norden
ger information om att flytta mellan de nordiska länderna och svarar på mobiltetsfrågor.

Nordisk eTax
ger information om de nordiska ländernas skattesytem. Här kan du också ställa frågor rakt till skattemyndighetna i norden.

Nordisk Socialförsäkringsportal
ger information om nordiska socialförsäkringar.

Fler tips och kontaktuppgifter till våra medlemsorganisationer hittar du i menyn länkar.

Referat från NFS seminarium 17.11.2010


NFS anordnade ett seminarium om Kollektivavtal och konkurrenskraft den 17 november 2010.

Konferensen samlade fakligt aktiva från hela Norden till en gemensam dag i Köpenhamn.


Välkommen till NLS

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna inom hela utbildningsområdet. Vi är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan de anslutna organisationerna och ett forum för det nordiska och internationella arbetet. En av huvuduppgifterna för NLS, är att främja den pedagogiska utvecklingen inom utbildningssområdet och att verka för en höjning av lärarnas status i samhället.
Kalendern

M T O T F L S
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
       

Nyheter
Strejk i privata undervisningssektorn i Finland avblåst  2018-03-05
Läs mer
Dagen i historia
Idag - Lördagen den 23 Juni 2018
Adolf Alice

1996 - Nintendo 64 lanseras i Japan.